• Returns & Exchanges

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: sklepnaturo@naturo.org.pl lub skontaktować się telefonicznie pod numerem: 517949977 (biuro czynne w godzinach 8-14). 
W zgłoszeniu reklamacyjnym należy zawrzeć: 

- imię i nazwisko, adres, adres mailowy,

- datę zawarcia umowy będącej podstawa reklamacji,

- przedmiot reklamacji oraz wniesione żądanie reklamacyjne,

- zdjęcia produktu potwierdzające zgłoszone roszczenia,
- numer przesyłki.
Nasz sklep ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego najszybciej ja kto jest mozliwe, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty potwierdzenia otrzymania zgłoszenia reklamacji, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, to uważa się, że żądanie Klienta uznajemy za uzasadnione i towar zostanie (w większości wypadków) wymieniony na nowy.
Prosimy pamiętać, że przed wysłaniem przesyłki zwrotnej należy skontaktować się ze sklepem w tej sprawie mailowo na adres: sklepnaturo@naturo.org.pl lub pod numerem telefonicznym: 517949977

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres:

Naturo Sp. z o. o.
ul. Elizówka 65, H12
21-003, Ciecierzyn.
tel 517949977